Các hoạt động phát triển bền vững tại công ty

Các mục tiêu phát triển bền vững SGDs do Liên hợp quốc đề xuất, được mong đợi bởi không chỉ các tập đoàn lớn mà còn từ các cá nhân các công ty vừa và nhỏ-tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Do đó,chúng tôi tiến hành kế hoạch hành động cụ thể tại công ty,có công ty thứ ba thực hiện giám sát định kỳ ,đánh giá tính chính xác và hợp lý của kế hoạch hành động.

Vào tháng 11/2023, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động và nhận được ý kiến của bên thứ ba là Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Nhật Bản (JCR) về sự phù hợp của kế hoạch thông qua việc thực hiện Tài chính tác động tích cực.

Sơ lược về kế hoạch như sau.

Thiết lập KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc quan trọng), làm việc về các tác động được quy định bởi chương trình môi trường Liên hợp quốc.

Bảo hiểm・Sức khỏe
 ▷Đóng góp vào quá trình truy xuất nguồn gốc các sản phẩm y dược.

Giáo dục
 ▷Đào tạo nhân viên theo từng cấp bậc.

Tuyển dụng
 ▷Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên.

Tuyển dụng,xây dựng nền kinh tế toàn diện và lành mạnh
 ▷Thúc đẩy tính đa dạng.

Công bằng và bình đẳng
 ▷Nỗ lực không ngừng tạo ra các tài sản trí tuệ.

Hiệu quả tài nguyên・tính an toàn
 ▷Kéo dài "tuổi thọ" của sản phẩm thông qua các hoạt động bảo trì hợp lý.

Bình ổn kinh tế
 ▷nguồn cung sản phẩm ổn định và phát triển sản phẩm mới.

Tác động tiêu cực(nỗ lực giảm thiểu ).

Bảo hiểm・sức khỏe,tuyển dụng
 ▷hoàn thiện môi trường làm việc an toàn lành mạnh.

Tuyển dụng
 ▷thúc đẩy cân bằng môi trường làm việc.
 ▷Định hình hóa công nhân viên.

Hiệu quả tài nguyên,an toàn,khí hậu
 ▷sử dụng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn,tiêu chuẩn hóa các bộ phận bằng việc xem xét lại quy trình thiết kế.
 ▷Kiểm soát lượng sử dụng điện.

Rác thải
 ▷Kiểm soát rác thải và xử lý hợp lý.
(Hoạt động kinh doanh của chúng tôi không thải ra các chất thải gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất.)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đến bộ phận bán hàng của chúng tôi.

TOP