Máy lắp ống tiêm

Thiết kế phù hợp với đường nối pít tông bằng thủy tinh và nhựa (COP).
Điều khiển bằng servo cho phép thực hiện ghép nối ổn định.
Thiết kế ngăn chặn trục quay đảo ngược.
Thông qua tích hợp với máy dán nhãn, quy trình lắp ráp và dán nhãn có thể được thực hiện bằng một máy, giảm không gian lắp đặt.

Công suất

200 ống/phút
*Đang nghiên cứu phát triển tốc độ 300 ống/phút

Đặc trưng

Vận hành bằng servo, cho phép thực hiện ghép nối ổn định.
Thiết kế ngăn chặn đảo ngược trục quay
Tích hợp với máy dãn nhán, cho phép thực hiện lắp ráp và dán nhãn trên cùng một máy, giảm không gian lắp đặt.

Dòng sản phẩm

Máy lắp ống tiêm có nhiều chủng loại. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Tùy chọn

Quý khách có thể tùy chọn thêm các tính năng dưới đây.

Thiết bị kiểm tra ngoại quan đa dạng

Có thể lắp đặt cụm kiểm tra ngoại quan pít tông, thân ống tiêm.

Máy lắp ống tiêm

Thiết kế phù hợp với đường nối pít tông bằng thủy tinh và nhựa (COP).
Điều khiển bằng servo cho phép thực hiện ghép nối ổn định.
Thiết kế ngăn chặn trục quay đảo ngược.
Thông qua tích hợp với máy dán nhãn, quy trình lắp ráp và dán nhãn có thể được thực hiện bằng một máy, giảm không gian lắp đặt.

Công suất

200 ống/phút
*Đang nghiên cứu phát triển tốc độ 300 ống/phút

Đặc trưng

Vận hành bằng servo, cho phép thực hiện ghép nối ổn định.
Thiết kế ngăn chặn đảo ngược trục quay
Tích hợp với máy dãn nhán, cho phép thực hiện lắp ráp và dán nhãn trên cùng một máy, giảm không gian lắp đặt.

Dòng sản phẩm

Máy lắp ống tiêm có nhiều chủng loại. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Tùy chọn

Quý khách có thể tùy chọn thêm các tính năng dưới đây.

Thiết bị kiểm tra ngoại quan đa dạng

Có thể lắp đặt cụm kiểm tra ngoại quan pít tông, thân ống tiêm.

TOP