Mọi thắc mắc như yêu cầu về tài liệu, thắc mắc, yêu cầu báo giá, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.
Nếu bạn đang vội, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc fax.
Chúng tôi không thể chấp nhận các yêu cầu sửa chữa khẩn cấp hoặc sự cố hoặc đơn đặt hàng vật tư hoặc nhãn sử dụng biểu mẫu này, vì vậy vui lòng liên hệ với thông tin liên hệ khẩn cấp được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng.

045-542-3737
045-545-2373

Loại yêu cầuYêu cầu
Vui lòng chọn mục tương ứng với yêu cầu của bạn (có thể chọn nhiều mục)

*Nếu bạn đang hỏi về máy hoặc bộ phận bạn đang sử dụng, vui lòng nhập số sê-ri gồm 5 chữ số.

Yêu cầu

Yêu cầu
Yêu cầu
Yêu cầu
Yêu cầu
Yêu cầu
TOP